Restaurang Trägårn

Den 18e februari 2021 öppnade för första gången Restaurang Trägårn sina dörrar. Restaurangen drivs av Marion och Victor, med förflutet på bland annat Fäviken, Gastrologik och Oaxen och är resultatet av flera personers delade vilja att förändra och tänka annorlunda. Restaurangen är en av de första pusselbitarna i projektet Duvedsmodellen, som drivs av vinnova-stödda Duved Framtid. Trägårn ämnar att å framtidens vägnar agera plattform för undersökande verksamhet kring vad som krävs för att Duved ska kunna bli en plats som föder sig själv utan att påverka negativt på det kringliggande landskapet.

Tanken från början var tydlig, Trägårn skulle vara en Zero Waste restaurang som endast arbetade med lokala råvaror, men under förarbetet av uppstarten av verksamheten blev det tydligare och tydligare hur många problem det finns på vägen till att komma dit. Som till exempel hållbar mejeriproduktion, odling av sädesslag, grönsaker och ett lokalt slakteri.

Trägårn är därför Marion och Victors försök till att utmana och förändra de nuvarande matsystemen som inte bara är skadliga för vår planet, utan även är ohälsosamma både för både jordar och människor. Restaurangen är startskottet på det samhällsbyggnadsprojekt som kallas för Duved Framtid och förhoppningsvis även startskottet för ett nytt sätt att äta på. Med restaurangen hoppas de kunna agera en plattform för lokalproducerad mat och en säkerhet för de lokala bönder som också vill agera för våran och matjordens hälsa.

Det är helt enkelt deras försök till en på riktigt, för framtiden, hållbar restaurang.

Programpunkter