Restaurang Trägårn

I februari 2021 öppnade Restaurang Trägårn sina dörrar.

Trägårn är resultatet av flera personers gemensamma vilja att förändra och tänka annorlunda. Restaurangen drivs av Victor som bland annat har ett förflutet på Restaurang Fäviken, Gastrologik och Oaxen.

Visionen från start var tydlig: Trägårn ska vara en Zero Waste restaurang som endast arbetar med lokala råvaror. Under förarbetet och uppstarten av verksamheten blev det tydligt hur många utmaningar det finns på vägen för att nå den visionen. En hållbar mejeriproduktion, odling av sädesslag, närodlade grönsaker och ett lokalt slakteri är en del av de hinder som de fortfarande jobbar för att överkomma.

Restaurangen är en av de första pusselbitarna i projektet Duveds-modellen som drivs av Vinnova-stödjande: Duved Framtid. Trägårn ämnar att på framtidens vägnar agera plattform för en undersökande verksamhet kring vad som krävs för att Duved ska kunna bli en plats som föder sig själv utan att påverka negativt på det kringliggande landskapet. Trägårn är därför Victors och hans kollegors försök att utmana och förändra de nuvarande matsystemen som inte bara är skadliga för vår planet, systemet är även ohälsosamt för både jordar och människor. Förhoppningen är att Trägårn ska vara startskottet för ett nytt sätt att äta på, lokalproducerad mat som även resulterar i trygghet för de lokala bönder som också vill agera för människan och matjordens hälsa.

Det är helt enkelt deras försök att på riktigt och för framtiden skapa en hållbar restaurang.

Programpunkter