Recreare

Recreare är ett rekreationscenter som fokuserar på rekreation och uppbyggnad vilket innefattar vila, vederkvickelse genom stärkande eller upplivande aktiviteter och miljöombyte för att återhämta kraft och kunskap. Rekreation (latin recreare) betyder att ge nytt liv, vilket vi gör genom att så frön till en djupare kontakt med naturen, vårt hem, oss själva och varandra utifrån kunskap om psykologi och ekologi.

Programpunkter