Åre Media Network

Åre Media Network är sprunget ur många års arbete med Åres lokala TV kanal – TV Åre. Tyngdpunkten av vår kompetens ligger på tekniska lösningar samt produktion av dokumentationer och reklamfilm, vi har även professionell kompetens när det gäller streaming- och nätverks- lösningar

Alla jobb är av intresse, inget är för litet eller för stort. I Åre samarbetar vi  entreprenörer och leverantörer inom mediabranschen med varandra, detta gör att vi kan axla de flesta produktioner som dyker upp och på berget är vi oslagbara!

Programpunkter