Hur vi tänker kring corona

Åre Gastronomy Week är ett evenemang där det sker saker på många olika platser runt om Åre by. Varje enskild restaurang och aktör följer de riktlinjer som framtagits av bl a branschorganisationerna Visita och HRF tillsammans med Folkhälsomyndigheten, för att det ska vara säkert att besöka. 

Vi som arrangör kommer självklart att göra detsamma gällande alla programpunkter vi själva anordnar. Ni som gäster ska känna er trygga när ni besöker vårt arrangemang. 

Med det sagt vill vi också be om er hjälp. Vi uppmanar er alla att ta det personliga ansvaret på fullt allvar och följa de rekommendationer som gäller. Värna om varandra och lyssna på personalen på restaurangen ni besöker!

Åre har ett väl genomarbetat och uttalat arbete kring säkerheten runt corona och vi hjälps alla åt för att göra vår by och alla vår gäster säkra och trygga.

Under gemensamt flagg, Åre Sweden, diskuterar vi och uppdaterar varandra på det senaste och ser till att vi alla följer samma riktlinjer. Ni kan läsa mer om Åres corona-arbete på Åre Swedens hemsida klicka här.